Lợi Ích Mười Năm Trồng Cây
Lợi Ích Trăm Năm Trồng Người

Thông báo

Lịch tập trung học sinh và học chính thức năm học 2017-2018 ( 14/08/2017 )

THÔNG BÁO

(V/v Tập trung học sinh và học chính thức năm học 2017- 2018) 

-         Căn cứ Kế hoạch năm học của trường THCS Phước Bình

Để chuẩn bị tốt cho năm học, trường THCS Phước Bình tổ chức tập trung học sinh và thông báo ngày bắt đầu học chính khóa theo kế hoạch sau:

I. Tập trung học sinh lớp 6:

Tất cả học sinh lớp 6 đã làm thủ tục nhập học sẽ tập trung theo kế hoạch sau:

     Thời gian:

8 giờ sáng, ngày 09/8/2017. Kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

 

II. Học chính thức:

Học sinh toàn trường sẽ học chính thức theo kế hoạch sau:

1.      Ngày bắt đầu:

Ngày thứ hai 14/8/2017

    2. Địa điểm:

Trường THCS Nguyễn Du, số 139 đường Nguyễn Du – Phường Bến Thành- Quận 1.

    3. Trang phục và tác phong:

Học sinh tập trung đúng giờ, mặc đồng phục theo quy định của trường, tác phong đúng mực, nghiêm túc.

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                        Hoàng Thị Lê An

 

Tin liên quan khác