Lợi Ích Mười Năm Trồng Cây
Lợi Ích Trăm Năm Trồng Người

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TRƯỜNG

Trường được thành lập từ năm 1972 do phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là Nguyễn Thị Kim Anh  xây dựng dành cho con, em thương binh của lính Sài gòn cũ học, được mang tên Trường Trung Học Tây Sơn (từ lớp 6 đến 12). 

* Năm 1975: trường được đổi tên thành trường Phổ Thông cơ sở cấp 2 Bình Thái (từ lớp 6 đến lớp 9).

* Năm 1979: trường cấp 1 nhập chung cấp 2, trường được đổi tên thành trường Cấp 1-2 Bình Thái (từ lớp 1 đến lớp 9).

* Năm 1981: đổi tên thành trường cấp 1–2 Phước Bình. 

* Năm 1985: tách cấp 1 ra đổi tên thành trường  Phổ Thông Cơ Sở Phước Bình.

* Năm 1990: đổi tên thành trường Trung Học Cơ Sở Phước Bình cho đến nay. 

Hiện nay, trường có diện tích khoảng hơn 11.000 m2, được xây dựng mới gồm 45 phòng học, 15 phòng học bộ môn, 11 phòng chức năng, hội trường, nhà ăn, nhà thi đấu đa năng và sân bóng đá mini.

Trong năm học 2014-2015, trường có 37 lớp với 1527 học sinh. Chia ra:

  • Khối 6: 565 học sinh.
  • Khối 7: 336 học sinh.
  • Khối 8: 258 học sinh.
  • Khối 9: 368 học sinh.

Tổng số CB-GV-CNV nhà trường: 84.

Trong đó:

  • BGH: 3
  • GV: 66
  • CNV: 15