Lợi Ích Mười Năm Trồng Cây
Lợi Ích Trăm Năm Trồng Người

Tin giáo dục

Cô giáo ngỡ ngàng vì sự thông minh của học trò mình! ( 09/08/2017 )

Ra bài kiểm tra với 5 chữ tiếng Việt, 30 giây cuối khi nhận bài từ học sinh cuối cùng trong lớp, cô giáo đã vô cùng bất ngờ.
Theo đó, cô giáo ra đề bài: Cho 5 chữ: Nó, bảo, sao, đến, không. Em hãy viết 21 cách hỏi khác nhau?
Cô giáo ngỡ ngàng vì sự thông minh của học trò mình!
Cô giáo ngỡ ngàng vì sự thông minh của học trò mình!
Cô giáo ngỡ ngàng vì sự thông minh của học trò mình!
 
Đề bài thực sự ít nhiều gây bất ngờ cho học sinh. Thế nhưng 30 giây cuối khi các em học sinh lần lượt lên nộp bài, cô giáo đã rất bất ngờ trước bài làm của một em học sinh. Cô giáo đã nở nụ cười khi nhận bài của bạn cuối cùng trong lớp bởi “quá xuất sắc!
Câu trả lời của học sinh
Cụ thể:
1. Sao nó bảo không đến?
2. Sao bảo nó không đến?
3. Sao nó không bảo đến?
4.Sao không đến bảo nó?
5. Sao? Đến bảo nó không?
6. Sao? Bảo nó đến không?
7. Nó đến sao không bảo?
8. Nó đến không bảo sao?
9. Nó đến bảo không sao?
10. Nó bảo sao không đến?
11. Nó đến, bảo sao không?
12. Nó bảo đến không sao?
13. Nó bảo không đến sao?
14. Nó không bảo, sao đến?
15. Nó không bảo đến sao?
16. Nó không đến bảo sao?
17. Bảo nó sao không đến?
18. Bảo nó: Đến không sao?
19. Bảo nó không đến sao?
20. Bảo nó đến, sao không?
21. Bảo sao nó không đến?

Tin liên quan khác