Lợi Ích Mười Năm Trồng Cây
Lợi Ích Trăm Năm Trồng Người

Tin tức mới nhất

Kế hoạch hoạt động của trường Phước Bình.
Kế hoạch hoạt động của trường Phước Bình.
Đội ngũ giáo viên trường THCS Phước Bình kết nạp Đảng viên
Tập thể CB-GV-CNV được đào tạo chính qui, có trình độ chính trị, chuyên môn vững vàng, có nghiệp vụ sư phạm cao, năng động sáng tạo trong việc thực hiện đổi mới.
Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Video giới thiệu